Er wordt bij schade geen eigen risico in rekening gebracht. Alleen bij de optie “Aansprakelijkheid” is er een eigen risico van € 125,- per aanspraak bij zaakschade.

Posted in: Dekking