Dekking

Wat moet ik doen als ik schade heb?

Om je schade te melden kun je contact met ons opnemen, gewoon lekker persoonlijk.

Is de bruiloftverzekering alleen voor een bruiloft?

Nee hoor. De bruiloftverzekering kan ook worden afgesloten voor bijvoorbeeld een jubileum of een geregistreerde partnerschap.

Heeft de bruiloftverzekering een eigen risico?

Er wordt bij schade geen eigen risico in rekening gebracht. Alleen bij de optie “Aansprakelijkheid” is er een eigen risico van € 125,- per aanspraak bij zaakschade.

Is schade aan trouwkleding en huwelijkscadeaus gratis meeverzekerd?

Ja, jullie trouwkleding en de huwelijkscadeaus zijn gratis meeverzekerd tot 20% van het verzekerde bedrag. Bijvoorbeeld: bij een verzekerd bedrag van € 10.000,- zijn trouwkleding en huwelijkscadeaus standaard meeverzekerd voor een maximaal bedrag van € 2.000,-

Wat valt er onder de “Ongevallen & Aansprakelijkheidsdekking”?

Indien de verzekerde voor de gevolgen van een ongeval medisch moet worden behandeld, dan vergoedt de verzekeraar voor zover daarin niet reeds op andere wijze is voorzien, de daaraan verbonden kosten tot het verzekerde maximum. Deze kosten zijn ook gedekt voor de genodigden, als het bruidspaar aansprakelijk is.

Is er dekking als een gast iets kapot maakt op de locatie?

Als  een gast iets kapot maakt op de (gehuurde) locatie, is hiervoor geen dekking. Als een gast schade toebrengt aan de cadeaus en/of de trouwkleding van het bruidspaar is er wel dekking.

Hoelang van tevoren moet de verzekering worden afgesloten?

Afsluiten van de verzekering kan al tot 2 jaar voor de bruiloft, maar het maakt niet uit wanneer de verzekering wordt afgesloten Hoe eerder hoe beter. Jullie zijn dan direct al verzekerd voor de kosten verbonden aan uitstel, afstel of annulering. Als jullie kiezen voor de optie waarbij slecht weer is gedekt, moet de verzekering uiterlijk 10 dagen voor de bruiloft afgesloten zijn.

Moeten we opgeven wie de getuigen en andere genodigden zijn?

Nee, dat is niet nodig. Verzekerjebruiloft.nl dekt standaard alle genodigden.

Hoe kunnen wij de bruiloftverzekering afsluiten?

De bruiloftverzekering kan online worden afgesloten door het invullen van het aanvraagformulier. Na de betalingsbevestiging ontvangt je uiterlijk binnen 1 werkdag een e-mail met de bevestiging van de dekking, jullie polis en de bijbehorende polisvoorwaarden.

Wanneer gaat de bruiloftverzekering in?

De bruiloftverzekering gaat direct in na de betaling van de premie. Hoe eerder je de verzekering afsluit hoe beter. Alle voorbereidingen zijn dan direct mee verzekerd.

Wanneer krijgen we de verzekeringspolis?

Zodra de verzekering is afgesloten en betaald ontvangt je direct de polis per e-mail. Indien je deze mail niet hebt ontvangen neem dan contact met ons op.

Kan ik de bruiloftverzekering ook aanpassen of annuleren?

Ja, dat kan. Je kunt dit binnen 14 werkdagen doen, zonder opgaaf van redenen en zonder enige verdere verplichtingen. Dit is de wettelijke bedenktijd.
De bedenktijd geldt niet als de bruiloftverzekering minder dan één maand voor de bruiloft is afgesloten of als een verzekering of een onderdeel daarvan al volledig is uitgevoerd voordat gebruik wordt gemaakt van de bedenktijd.
Aanpassen van de polis is altijd mogelijk, maar kan alleen op polissen waarvan de ingangsdatum minder is dan één kalendermaand.
Als je de polis wilt wijzigen binnen één kalendermaand voor de ingangsdatum dan moet er een geheel nieuwe polis worden opgemaakt
Als je de verzekering annuleert, krijgt je binnen 10 dagen je geld terug.

Wat als we niet tevreden zijn?

Het zou kunnen voorkomen dat jullie niet tevreden zijn over ons product en/of dienst. Neemt dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst via het contactformulier of per e-mail via: info@verzekerjehuwelijk.nl Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op jullie klacht reageren. Wij proberen uiteraard altijd samen met jullie een passende oplossing te vinden.

Geldt er een leeftijdslimiet?

Er is geen leeftijdslimiet. Alle gasten, dus ook bijvoorbeeld jullie grootouders zijn meeverzekerd.

Kan ik ook mijn huwelijk verzekeren?

Helaas, jullie huwelijk kunnen we niet verzekeren. Jullie bruiloft wel.

Wat als we ons budget tussentijds willen verhogen?

Het is mogelijk om tussentijds je budget te verhogen, als je bijvoorbeeld toch meer gasten uit gaat nodigen. Je kunt hiervoor het beste even contact met ons opnemen.

Extreem weer

Wat houdt de “extreem weer’ dekking in?

Extreme weersomstandigheden zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen. De criteria zijn:

  • Een weersomstandigheid die maximaal 12 uur aanhoudt
  • Neerslag in de vorm van regen, hagel en/of sneeuw gevallen in de dekkingsperiode, die de voor de dekkingsperiode geldende (maximale) hoeveelheid te boven gaat;
  • Neerslag van meer dan 25 millimeter per uur
  • Windstoten met windgemiddelde snelheid over 10 minuten van meer dan 62 km per uur (17,2 meter per seconde; 8 Beaufort)
  • Een lokale/regionale kortstondige weersconditie waarbij stortregens en/of zware windstoten plaatsvinden.
  • De minimale windkracht is 8 Beaufort;

Hierbij is de vaststelling door het hoofdstation van het KNMI of Meteo Consult, dat zich het dichtst bij de locatie van het evenement bevindt, bindend. Deze dekking moet minimaal 10 dagen voor aanvang van het evenement afgesloten worden.

Hoe lang van tevoren moet de dekking “extreem weer” worden afgesloten?

Als jullie kiezen voor de optie waarbij extreem weer is gedekt, moet de verzekering uiterlijk 10 dagen voor de bruiloft afgesloten zijn.

Bruiloft in het Buitenland

Zijn vliegtickets en (hotel)overnachtingen ook meeverzekerd?

Als het gaat om de huwelijksreis zijn hotelkosten en vliegtickets meeverzekerd, mits jullie gekozen hebben voor de dekking “annulering huwelijksreis”. De kosten van de huwelijksreis moeten wel zijn meegenomen in het verzekerde bedrag.
Als jullie gaan trouwen in het buitenland zijn deze kosten ook meeverzekerd als het bruidspaar deze kosten heeft gemaakt en deze in het verzekerde bedrag zijn opgenomen.

Onze bruiloft is in het buitenland. Is dat ook verzekerd?

Ja, dat kan. De Bruiloftverzekering biedt standaard dekking voor alle landen van Europa. Voor bruiloften buiten Europa moet je voor werelddekking kiezen.

Wij gaan dit jaar trouwen in Frankrijk, maar vieren ons feest pas een paar weken na de trouwdatum in Nederland. Is dit ook verzekerd?

Als het feest aantoonbaar bij de bruiloft hoort is ook het feest in Nederland meeverzekerd. Belangrijk is dat de kosten voor beide locaties meegenomen worden in het verzekerde bedrag. De dekking geldt dan uiteraard ook voor de cadeaus die jullie in Nederland hebben gekregen.

Betaling

Hoe en wanneer moeten we de premie betalen?

De premie voor de Bruiloftverzekering moet direct bij het afsluiten worden voldaan.
Betalen in termijnen is niet mogelijk. De premie is eenmalig en per direct verschuldigd.
De betaling van de verzekering kan in het proces via iDEAL, na de betaling ben je direct verzekerd.

Wat kost de bruiloftverzekering?

De prijs van de bruiloftverzekering is afhankelijk van jullie budget en de gekozen opties. Je kunt de exacte prijs berekenen met behulp van de budgetcalculator. De minimumpremie bedraagt € 75,00 exclusief assurantiebelasting.

Huwelijksreis

Zijn vliegtickets en (hotel)overnachtingen ook meeverzekerd?

Als het gaat om de huwelijksreis zijn hotelkosten en vliegtickets meeverzekerd, mits jullie gekozen hebben voor de dekking “annulering huwelijksreis”. De kosten van de huwelijksreis moeten wel zijn meegenomen in het verzekerde bedrag.
Als jullie gaan trouwen in het buitenland zijn deze kosten ook meeverzekerd als het bruidspaar deze kosten heeft gemaakt en deze in het verzekerde bedrag zijn opgenomen.

Wat betekent de optie “annulering huwelijksreis”?

Als je bruiloft wordt uitgesteld zal dit zeer waarschijnlijk ook gelden voor jullie huwelijksreis. Het annuleren van de huwelijksreis wordt lang niet altijd vergoed door de annuleringsverzekering. De annuleringsverzekering vergoedt bijvoorbeeld een voorval buiten de eerste graad meestal niet. De kosten van de huwelijksreis moeten wel zijn opgenomen in het te verzekeren bedrag. Schade tijdens de huwelijksreis is niet meeverzekerd.

Als we kiezen voor de dekking “annulering huwelijksreis” is onze huwelijksreis naar Aruba dan ook verzekerd?

Waar de huwelijksreis naar toe gaat doet er niet toe als deze niet door kan gaan. De prijs van de huwelijksreis moet je wel in het verzekerde bedrag opnemen. Schade tijdens de huwelijksreis is niet gedekt. Hiervoor moeten jullie een reisverzekering afsluiten.